Obecny świat nie istniał by bez automatyki. Pierwsze rozwiązania sterowania zostały wprowadzone razem z 3 rewolucją przemysłową. Obecnie , kiedy mamy 4 rewolucję, coraz więcej systemów opiera się na pracę w chmurze i wymianę olbrzymiej ilości informacji między urządzeniami.

Aby zredukować ilość osób potrzebną do obsługi dużych budynków zaczęto stosować systemy BMS ( Building Managment System) . Obecnie systemy te wchodzą do naszych domów zdecydowanie poprawiając nam komfort oraz przynosząc spore oszczędności.